Zakažite termin

Važno je da svoje vrijeme za razgovor unaprijed zakažete.
Zakaži termin
image

Dijalektička bihejvioralna terapija (DBT)

DBT spada u grupu kognitivne bihevioralne terapije. Ova terapija koristi direktivan pristup i metode proučavanja potrebnih vještina za kvalitetniji život. Primjenjuje se kod ljudi koji imaju problem sa kontrolom impulsa, autodestruktivnim ponašanjem, promjenama raspoloženja, problemima međuljudskih odnosa i kod poremećaja prehrane. Ova terapija pomaže klijentima da prepoznaju i promijene negativne misaone sklopove, te pomaže razvijanju pozitivnih promjena u ponašanju osobe.

DBT uči osobe kako da bolje podnose emotivne teskoče i krize, te kako da naprave pozitivne promjene u ponašanju i postignu veći stepen zadovoljstva i sreće u životu.

Specifičnosti DBT terapije

Termin ”dijalektička“ dolazi od ideje da terapija obuhvata dva koncepta; prihvatanje trenutnog stanja i mogučnosti promjene istog. Posebnost DBT-a predstavlja mogučnost terapeuta da prihvati realnost čovjekovog emotivnog, bolnog iskustva, a da u isto vrijeme pomogne osobi da vlastitim snagama promjeni negativna ponašanja. Osoba koja pristane na DBT obavezna je da vodi vlastiti dnevnik, gdje bilježi vlastite emocije, nagone, ponašanja (npr. strah, anksioznost, laganje, samopovredjivanje, samopoštovanje, bježenje iz škole i sl.), koje u terapijskom procesu, uz pomoć terapeuta pokušava promjeniti, učeći nove i zdravije načine življenja.

Osnovni elementi DBT

Distress Tolerance – tolerancija na stres pomaže osobi da osjeća snažne emocije (npr. bijes) bez impulsivnog reagovanja, samopovredjivanja ili korištenja ilegalnih substanci.

Emotional Regulation – kontrola emocija pomaže osobi da prepozna i kontrolise intenzitet emocija

Mindfulness – samosvjenost pomaže osobi u boljem upoznavanju sebe i svoje okoline.

Interpersonal effectiveness - funkcionalni interpersonalni odnosi pomažu osobi u razrješavanju unutarnjih konflikata i rješavanje konflikata sa okolinom.

Faze DBT terapije

Faza I: Tretiranje suicidalnosti i samopovredjivanja

Faza II: Učenje i korištenje osnovnih elementa DBT vještina; tolerancija na stres, kontrola emocija, samosvjesnost i interpersonalni odnosi

Faza III: Fokus je na jačanju samopouzdanja i kvalitetnom povezivanju sa okolinom

Faza IV: Promoviranje boljeg kvaliteta življenja