Najčešće postavljana pitanja

 • Gdje se odvija savjetodavni i terapijski proces?
  Usluge savjetovališta se pružaju u lijepo uređenom prostoru koji raspolaže sa svim potrebnim kapacitetima za individualni i grupni rad. Terapijski rad sa djecom se odvija u sobi igraoničkog tipa koja je u potpunosti opremljena u skladu sa standardima za primjenu play terapije.
 • Da li se savjetovanje i terapija naplaćuju?
  Psihološko savjetovalište za djecu i roditelje je privatna  institucija koja naplaćuje svoje usluge.
 • Kako se odvija psihoterapijski proces sa djecom?
  Terapijski proces sa djecom se realizira na način da se terapeut na prvoj sesiji susreće samo sa raditeljima sa ciljem da se uradi anamneza i dobiju sve potrebne informacije o razvoju djeteta i problemu sa kojima se suočava dijete i porodica. Nakon toga psiholog uradi opservaciju kroz  terapijski rad sa djetetom   kako bi procjenio sve apsekte razvoja djeteta i u potpunosti razumio uzroke problema i načine na koji  dijete reaguje na problem. Svi prikupljenji podaci predstavljaju osnovu za razvijanje strategije terapijskog rada koja se usaglašava sa roditeljima nakon opservacije. Strategija terapijskog rada jasno definira probleme i uzroke te ciljeve i načine terapijskog rada  kako bi se pomoglo djetetu. Terapijski rad često podrazumijeva edukaciju i savjetovanje roditelja o najboljem odgovorima na ponašanje djeteta.
 • Na koji način se zakazuju termini i koliko traju?
  Svi termini za razgovor se zakazuju unaprijed preko mejla,  web stranice, telefona, vibera ili facebook-a. Zakazani termini traju od 50 do 60 minuta.
 • Kako se odvija psihoterapijski proces sa odraslim osobama?
  Odrasle osobe na prvom susretu sa terapeutom iznose svoj problem i očekivanja od terapeuta. U zavisnosti o ozbiljnosti problema kao i psihoterapijskih pristupa i preferencija terapeuta terapijski proces koji podrazumijeva definiranje ciljeva, načina rada i broj sesija se usaglašava između klijenta i terapeuta. Evaluacija napretka se radi povremeno na bazi procjena promjena opšteg mentalnog stanja  i promjena u ponašanju klijenta. U određenim situacija dovoljno je samo nekoliko susreta kako bi se razriješile određene krizne situacije klijenta.
 • Kako procijeniti da li je meni ili mom djetetu potrebno savjetovanje ili psihoterapija?
  Ukoliko imate teškoće u svakodnevnom funkcionisanju i realizaciji životnih ciljeva ili vaše dijete ima iste ili slične teškoće, razgovarajte sa stručnjakom koji će Vam pomoći da odlučite da li vama ili vašem djetetu je potrebno savjetovanje ili neki od oblika psihoterapijske podrške ili je pak Vašoj porodici potrebno porodično savjetovanje kako bi svoj život učinili ljepšim i funkcionalnijim.

Niste pronašli odgovor na Vaše pitanje? Kontaktirajte nas