Zakažite termin

Važno je da svoje vrijeme za razgovor unaprijed zakažete.
Zakaži termin
image

Neuro-lingvističko programiranje - NLP

NLP je jedinstveni pristup ličnom razvoju i komunikacijskim vještinama koji pruža znanja, vještine i tehnike potrebne za postizanje uspjeha i zadovoljstva na ličnom i profesionalnom planu. Usvajanjem određenih alata i vještina stičete uvid u način na koji doživljavate svijet oko sebe, komunicirate s njim te ostvarujete svoje ciljeve ili pak bivate osujućeni na putu ostvarenja. Nakon takvog uvida, reprogramirate odnosno mijenjate način na koji doživljavate svijet, način razmišljanja, ponašanja i komuniciranja, u željenom pravcu. NLP dakle predstavlja vrlo učinkoviti set alatki za lični rast i razvoj. Jedno od osnovnih načela NLP-a je da ljudi već posjeduju sve potrebne resurse da bi postigli željenu promjenu te ih je samo potrebno otkriti i osloboditi. Zbog toga je zadatak NLP praktičara uputiti vas u tehnike, znanja i vještine koje će vam pomoći da osvijestite resurse koje imate u sebi. Pri tome, baveći se prevashodno procesom – prepoznavanjem obrazaca unutar kojih djelujemo a ne njihovim sadržajem. NLP je dakle namijenjen svima vama koji želite unaprijediti komunikaciju, lične i profesionalne odnose, prevazići i eliminisati svoje strahove, negativne osjećaje ili ograničavajuća uvjerenja i obrasce ponašanja i zamijeniti ih novim i boljim, te razviti i iskoristiti svoje potencijale da bi lakše postigli osobne i poslovne ciljeve. Konkretno, studentima NLP može pomoći u motiviranju i optimiziranju vremena za učenje, profesionalcima da bolje komuniciraju sa svojim klijentima i poboljšaju organizacijske sposobnosti, roditeljima da bolje komuniciraju sa svojom djecom, parovima da prevladaju prepreke u odnosu i/ili riješe konflikte.