Predavanje na temu "Danas sam .... a sutra ću biti...." - Iskre odrastanja